Siemens paait beleggers met extra kapitaalteruggave

Het verhaal van de trading-update van Siemens (+0,8%) bevat weinig opbeurend nieuws. Wij signaleren een opluchting bij beleggers, omdat er geen echte uitglijders zijn gemeld. Dat is al heel wat bij de fabrikanten van de meer cyclische industriële kapitaalgoederen momenteel.

Siemens meldde een geschoonde industriële winst over het vierde kwartaal, die 1% achterbleef bij  de verwachtingen, de omzet lag in lijn. De vrije operationele kasstroom bedroeg € 3,0 miljard, lager dan de voorziene € 3,3 miljard. Opvallend was het verlies in de Power- en Gasdivisie, deze divisie zit nog steeds in zwaar weer ondanks de 6.900 banen die hier opgeofferd zijn.

Het orderboek dikte aan tot € 23,7 miljard en was 2% beter dan voorzien. Gelukkig zien we de orderinstroom in de geplaagde Power- en Gasdivisie juist weer steviger aantrekken. Orders voor de Digital Factory en Mobility divisie groeiden zeer sterk, een bevestiging dat Siemens zich succesvol ontwikkelt naar een meer hightechgedreven conglomeraat.

Vooruitzichten 2019 zijn voorzichtig

Volgens Siemens blijven de marktomstandigheden gunstig en men voorziet dat de geopolitieke onzekerheid slechts beperkt risico’s met zich meebrengen. De omzetgroei zal uitkomen tussen de 3% tot 5%, waarbij de industriële winstmarge op 11% tot 12% over geheel 2019 ligt. In 2018 bedroeg deze 11,3%.  De winst-per-aandeelverwachting van € 6,30 tot € 7,00 ( exclusief lasten) ligt onder de marktverwachting van € 7,20.

Beleggingscasus blijft in transitie

Het geduld van beleggers wordt wederom op de proef gesteld. Ja, Siemens schuift langzaam de goede kant op, maar dat gaat langzaam. Om beleggers tegemoet te komen wordt er voor € 3 miljard aan aandelen ingekocht en het dividend opgehoogd tot € 3,80 (was € 3,70). 

Wij hebben een positieve opinie op het aandeel op basis van de aantrekkelijkere waardering. De recente koersdaling, van € 120 tot iets boven de € 100, is daarbij de aanstichter. Toch voorzien voor de korte termijn de nodige onzekerheid in deze casus en dat maakt ons voor nu afwachtend.