Société Générale boekt op eerste gezicht prima resultaten

Société Générale (SocGen) publiceerde donderdagochtend zijn resultaten over het derde kwartaal. De Franse bank boekte een nettowinst van € 1,23 miljard bij een omzet van € 6,53 miljard. Volgens een peiling onder analisten door Bloomberg lag de analistenconsensus op een nettowinst van € 963 miljoen bij een omzet van € 6,02 miljard. Zowel de winst als omzet is daarmee een stuk hoger dan verwacht.

Prima prestaties retailactiviteiten

De grootste meevaller boekte SocGen bij de buitenlandse retailactiviteiten. De winst voor belastingen viel meer dan 10% hoger uit dan verwacht. Vooral de groei van het aantal leningen voor particulieren droeg hier positief aan bij, samen met lagere voorzieningen voor slechtlopende leningen. Ook in de thuismarkt deden de retailactiviteiten het prima. SocGen profiteerde daar van een daling van de kosten en voorzieningen op moeilijk inbare leningen. De winst voor belastingen binnen dit onderdeel viel daardoor met € 475 miljoen iets hoger (1,3%) uit dan verwacht.

De zakenbank presteerde op omzetniveau erg sterk. Met de advisering bij financiering en transacties en door fusies en overnames boekte SocGen een 9% hogere omzet. De uiteindelijke aanjager hiervoor waren de handelsopbrengsten. Het was voor het eerst in een jaar tijd dat de opbrengsten uit de aandelenhandel weer stegen. Deze namen 19% toe en dat was boven verwachting. De handelsopbrengsten van obligaties, valuta en grondstoffen bleven zoals verwacht nagenoeg gelijk. Door oplopende kosten binnen de handelsactiviteiten viel de winst voor belastingen bij de zakenbank net lager dan verwacht uit.

Herhaling doelstellingen

De CET1-kernkapitaalratio steeg 8 basispunten naar 11,2%. Verwacht wordt dat deze iets aan zal trekken door de verkoop van de Bulgaarse, Albanese en Poolse activiteiten. CEO Oudea sprak zijn vertrouwen uit dat de doelstellingen gehaald zullen worden, zoals een CET1-ratio van 12% eind 2020.

Onzekerheden nog altijd aanwezig

De resultaten zien er volgens ons op eerste gezicht prima uit. Aan de andere kant zitten er relatief veel eenmalige posten in verwerkt. Zo drijft een herwaardering van het aandeel in Euroclear de omzet 4,6% op. Geschoond voor deze post heeft Société Générale een omzetgroei geboekt van 0,9% over eerste negen maanden van het jaar. Vergeleken met de omzetdoelstelling voor 2020 om jaarlijks gemiddeld 3% omzetgroei te realiseren, is er nog een flinke slag te maken. Daarnaast spelen er ook een aantal juridische geschillen. Volgens het management zijn daar inmiddels genoeg voorzieningen voor getroffen. Veel onzekerheden zijn volgens ons echter ingeprijsd. Daarom hebben we een positieve opinie op het aandeel, maar we willen meer sterke resultaten zien voordat we écht enthousiast worden over dit aandeel.