S&P kritischer over kredietwaardigheid Sanofi

S&P verlaagt vooruitzichten Sanofi

Hoewel de eerstekwartaalcijfers van Sanofi beter waren dan analisten hadden voorzien besloot kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) de vooruitzichten voor de farmaciereus te verlagen. De analisten van S&P wijzen op de verhouding schuld ten opzichte van operationeel resultaat die te hoog is voor de huidige rating. Dit is vooral te wijten aan twee forse acquisities in 2018 die (deels) met schuld gefinancierd zijn.

De bestaande AA rating van S&P blijft weliswaar overeind, maar de vooruitzichten zijn teruggeschroefd van ‘stabiel’ naar ‘negatief’. Dit betekent dat de analisten van S&P eerder verwachten de rating in de toekomst neerwaarts bij te stellen dan opwaarts, mocht het management onvoldoende in staat blijken de komende kwartalen de schuldverhoudingen terug naar de juiste proporties te brengen. Bij een eventuele downgrade naar single-A (waar wij op rekenen) komt de rating van S&P dichter in de buurt te liggen van die van kredietbeoordelaar Moody’s (A1, stabiel). Wat nog altijd een sterke investment grade rating is.

 

Wij handhaven positieve opinie

Naar aanleiding van de kwartaalcijfers hebben wij onze taxaties voor het concern aangepast. We gaan uit van een licht oplopend operationeel resultaat in 2019 onder aanvoering van de hogere brutomarge, zoals die over de eerste drie maanden van dit jaar werd gemeld. Dit resulteert in een sterke operationele kasstroom van bijna € 9 miljard die deels kan worden aangewend voor schuldreductie. Volgens onze analyse daalt de verhouding nettoschuld ten opzichte van operationeel resultaat eind 2019 daarmee naar 2,1x (2018: 2,4x). Nog wel wat stevig, maar passend bij onze positieve opinie ten aanzien van de kredietwaardigheid van Sanofi.

 

Sanofi blijft degelijk

Eerder gaven wij al aan kritisch te kijken naar de opgelopen schuldverhoudingen bij Sanofi. Dit maakt dat wij niet echt onder de indruk zijn van de aankondiging van S&P. Het lijkt er sterk op dat de analisten te positief waren aangaande het kredietprofiel van Sanofi en nu meer opschuiven naar de opinie van concurrent Moody’s.

Ondanks de verlaagde vooruitzichten door S&P blijft Sanofi onderdeel uitmaken van onze lijst met de meest kredietwaardige ondernemingen (exclusief financiële instellingen) binnen ons obligatie-universum. Daarvoor is het kredietprofiel eenvoudigweg sterk genoeg.

Peter Koster is specialist obligaties.