Sterk slotkwartaal 2018 voor Sanofi

De vierdekwartaalresultaten van Sanofi waren gemengd. De Franse farmaceut realiseerde een omzet van € 8,99 miljard. Dat was iets meer dan de gemiddelde verwachting van analisten. Tegelijkertijd lag de geschoonde operationele winst van € 1,74 miljard onder de verwachting van € 1,87 miljard. Onder de streep hield de onderneming toch nog een geschoonde netto winst over van € 1,10. Dat was precies zoals verwacht, onder andere dankzij lagere fiscale lasten.

Samenwerking met Regeneron drukt op winstgevendheid

Dat de operationele winst van Sanofi tekortschoot had vooral te maken met hogere kosten voor onderzoek en ontwikkeling en met operationele uitgaven bij de samenwerking met Regeneron voor de ontwikkeling van medicijnen. De samenwerking tussen Sanofi en Regeneron zit complex in elkaar, waarbij Sanofi bij de lancering van medicijnen de meeste kosten draagt voor onderzoek en ontwikkeling samen met toenemende verkoopkosten door een groeiende omzet. Wij zijn niet heel erg onder de indruk van de operationele misser bij deze samenwerking. Op langere termijn zullen deze investeringen zich naar verwachting uitbetalen.

Wat de opbrengsten van de farmaceutische divisie betreft, boekte het oudere diabetesmedicijn Lantus een omzet van € 800 miljoen en dat was in lijn met de verwachtingen van analisten. Het nieuwere insulinemiddel Toujeo schoot echter 7% tekort met € 211 miljoen aan omzet. Dupixent – een middel tegen astma en eczeem uit de samenwerking met Regeneron – boekte een 2% hoger dan verwacht verkoopresultaat van € 280 miljoen. Wellicht dat dit deels de hogere operationele kosten uit de samenwerking verklaart. De totale omzet van de farmaceutische divisie met merkmedicijnen boekte een kwartaalomzet van € 6,28 miljard, en dat was 1% meer dan verwacht. De andere twee divisies boekten een 3% hogere omzet dan verwacht (vaccins € 1,53 miljard) en een omzet die in lijn lag met de verwachtingen (retailmedicijnen € 1,19 miljard).

Voorlopig geen verbetering winstgevendheid

Vooruitkijkend naar 2019 verwacht het management van Sanofi een groei van de geschoonde nettowinst van 3-5% (exclusief valuta-effecten). Dat is in lijn met wat analisten al hadden voorzien. Daarnaast verwacht het management in 2019 een brutowinst van 70%. Dat is een daling van 70 basispunten ten opzichte van 2018.
Aanpassingen in het Amerikaanse zorgstelsel drukken op de winstgevendheid.Sanofi laat met de resultaten zien dat de onderneming goed gepositioneerd is om te leveren wat omzet betreft. Daar blinkt de farmaceut wat ons betreft in uit, dankzij een goed gespreide portefeuille met een volle pijplijn van nieuwe geneesmiddelen in ontwikkeling. Voor een groot deel is daar ook onze positieve opinie op gestoeld. Echter, de aandacht van beleggers is - wat ons betreft terecht – gericht op de structureel lage winstgevendheid van Sanofi. Deze zal nu echt een keer omhoog moeten en het ziet er niet naar uit dat de farmaceut daarin op korte termijn zal slagen. Er is geduld nodig.