Stevige dividenduitspraken van Telenet

Telenet mikt op groei van de vrije kasstroom en introduceert een plan om kapitaal terug te laten vloeien naar de aandeelhouder. Dat blijkt uit de beleggersdag die de aanbieder van telefonie, televisie en internet woensdag hield. Wij zijn en blijven positief over de beleggingscasus van Telenet.

Groeidoelststelling vrije kasstroom niet spectaculair

Telenet streeft naar een vrije kasstroomgroei van 6,5% tot 8% in de periode 2018-2021. Dat is exclusief de uitzendrechten van voetbal. Die groeivoet stelt enigszins teleur, analisten hadden 9,2% ingecalculeerd.

Gegeven het sterke trackrecord van het management van Telenet om aan de bovenkant van de verwachting te presenteren verwachten wij niet al teveel negatieve aanpassingen van de ramingen van analisten. Voor 2019 is de verwachtte groei in kasstromen nog enigszins beperkt, mede door verlies van contracten en kosten voor regelgeving.

Vanaf 2020 zien wij echter een keerpunt. Het management voorziet een verlaging van de  kostenvoet bij IT en operationele zaken van 15% en dat moet in 2021 bereikt zijn. Deze besparingen wil het (deels) laten terugvloeien in het bedrijf. De stevige uitgaven aan investeringen (maximaal 20% van omzet in 2019) zal voor een versnelde omzetgroei zorgen.

Aangescherpt dividendbeleid is positief

Telenettopman John Porter belooft komende jaren een regulier dividend uit te keren van 50% tot 70% van de gecorrigeerde vrije kasstroom. Bij de huidige koers betekent dat een dividendrendement van tussen de 5,7% en 7,5%.

Het ruimhartige dividendbeleid is goed nieuws want het werd namelijk niet door alle analisten verwacht. Het nadrukkelijke verzoek van activistisch aandeelhouder Lucerne om meer kapitaal terug te geven wordt hiermee dan ook verhoord.  

Verder stuurt Telenet actief op haar kapitaalspositie. Hierbij is een doelstelling van de netto schuld/ebitda ratio geformuleerd van rond de 4. Bij overtollige middelen wil Telenet mogelijk extra aandelen inkopen. Om dit beleid kracht bij te zetten is het bedrijf voornemens een aandeleninkoopprogramma te laten goedkeuren op de aandeelhoudersvergadering in april 2019.

Wij zijn van mening dat de financiële groeidoelstellingen nog niet zijn verdisconteerd in de huidige koers van het aandeel Telenet. De waardering van het aandeel is met een vrijekasstroomrendement van 10% dan ook aanlokkelijk. De concurrentie handelt op een rendementscijfer van slechts 7%. Realisatie van de aangekondigde groei zien we als duidelijke aanjager voor de beleggingscasus. Wij hebben een positieve opinie op Telenet.