Stevige schuldposities voor telecomsector

Telecombedrijven staan de komende jaren voor diverse uitdagingen. De concurrentie is fel waardoor winstmarges onder druk staan. Daarnaast zijn de schuldposities aan de hoge kant omdat de ondernemingen flink moeten investeren in hun netwerken en diensten om klanten aan zich te binden. Ook de toekomstige investeringen blijven fors, zeker nu een overgang naar het 5G-netwerk voor de deur staat.

Omdat de dividenduitkeringen ook nog een flinke hap nemen uit de kasstromen, blijft er weinig over om de schulden te reduceren. Daarmee wordt de sector gekarakteriseerd door een hoge leverage, de verhouding tussen nettoschuld en operationeel resultaat. In ons obligatie-universum bevinden zich vijf ondernemingen die actief zijn in de telecommarkt: Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, KPN en Vodafone. Wat betreft de kredietwaardigheid blijven we de voorkeur geven aan Orange. Onze kredietopinies voor Deutsche Telekom, Telefónica, KPN en Vodafone staan allen op neutraal.

Ontwikkeling kredietratio Orange teleurstellend

De resultaten van Orange over 2018 vielen ons wat tegen. Want waar wij rekenden op een verbetering van de schuldpositie liep deze juist op gedurende het jaar. Dit was het gevolg van hogere investeringen en enkele acquisities. De belangrijke leverage, de verhouding tussen nettoschuld en operationeel resultaat van het concern, steeg eind 2018 naar 2,2x (2017: 1,8x). En daar hadden we niet op gerekend. Het management gaf aan dat de investeringen in 2019 onder het niveau van 2018  komen. Dit biedt dan weer ruimte om de brutoschuld te verlagen vanuit de resterende kasstromen. Maar vanwege het ruimhartige dividendbeleid van Orange zal dit in kleine stapjes gaan.

Maar blijft wel onze favoriet binnen de sector

Wij voorzien een lichte verbetering van de winstgevendheid van Orange. Want het concern is goed op weg met het verbeteren van de efficiency. Initieel was de doelstelling voor 2018 om de kosten met € 3 miljard te verlagen, maar uiteindelijk stond de teller voor het eind van het jaar al op € 3,5 miljard. Hiermee wapent het concern zich tegen de forse concurrentiestrijd die zich op de Franse en Spaanse markt afspeelt. Voor 2019 voorziet het management een hogere onderliggende operationele kasstroom ten opzichte van 2018 (wij gaan vooralsnog uit van een stabiele kasstroom). Dit maakt de (toekomstige) leverageverhouding wat beter te verteren.

Wij voorzien een hele lichte verbetering naar 2,1x per eind 2019. We handhaven onze positieve opinie voor Orange wat betreft de kredietwaardigheid. Mede geholpen door het 23%-belang van de Franse staat in het concern.