Strategische ommekeer Cisco steeds succesvoller

De omzetgroei van Cisco over het eerste kwartaal van 2019 (gebroken boekjaar) verraste vriend en vijand. De omzet kwam uit op $ 13,1 miljard, waar analisten rekenden op $ 12,9 miljard.  Ook de operationele winstmarge overtrof met 31,9% de verwachting van 30,7%. Dat leidt tot een winst per aandeel van $ 0,75, die daarmee de analistenraming van $  0,72 ruim versloeg.

De belangrijkste vraag die speelde bij Cisco was of het bedrijf zichzelf weer opnieuw kon uitvinden Het antwoord is een steeds duidelijker ‘ja’.  Voor het vijfde kwartaal op rij groeit de omzet weer. Door een duidelijke strategie en succesvolle overnames komt Cisco steeds beter op koers. De opgelopen achterstand in de cloud- en de digitale security-omgeving loopt Cisco versneld in. Ook in de belangrijke, maar traag groeiende, hardwaredivisie zien we vooruitgang.

De omzet van Cisco groeide in het eerste kwartaal met 9% ten opzichte van een jaar eerder. Binnen al zijn productgroepen en eindmarkten laat Cisco een sterke omzetgroei zien. En dit is iets wat beleggers wilden zien. Zo steeg de omzet in de VS met 5%, in Europa 11% en in Azië-Pacific met 12% ten opzichte van een jaar eerder.

Groei zet door

Maar echt enthousiast zijn wij over de omzetprojectie over het lopende kwartaal van boekjaar 2019. Ondanks het zwakkere investeringsklimaat in onder andere de VS blijft de omzet volgens het management sterk groeien. Een teken dat Cisco’s producten steeds meer momentum krijgt bij de eindklanten. De omzetgroei over het lopende tweede kwartaal wordt tussen de 5% en 7% verwacht. Eerder rekende Cisco op 5,5%. De voorziene operationele marge en winst per aandeel voor het tweede kwartaal liggen redelijk in lijn met de verwachtingen van het analistenkorps.

Daarnaast meldde het concern dat de impact van handelstarieven met China  – en bijbehorende prijsstijgingen van Cisco’s producten - geen impact hebben gehad op de uiteindelijk vraag het afgelopen kwartaal. Ook dit vinden wij een positief teken.

Neutrale opinie op Cisco

Wij worden positiever op de beleggingscasus van Cisco.  Meer focus op software en dienstverlening is een goede keuze is. Bovendien slaat het innovatieve productassortiment van Cisco aan bij de afnemers. Cisco ontpopt zich weer als een groeionderneming en dat kan leiden tot een herwaardering van het aandeel. Met een koerswinstverhouding van 14,7 maal de winst per aandeel 2019 is het aandeel goedkoop gewaardeerd. Sectorgenoten handelen gemiddeld op bijna 16 maal de winst.

Wij zien de betere resultaten en de relatief lage waardering als redenen om ons koersdoel op te hogen van $ 43,- naar $ 46,-. Toch willen we nog meer overtuiging zien in het winstherstel bij het concern. Door hoge integratiekosten blijft de groei in (operationele) marge achter bij die van de omzet. Voordat wij een positieve opinie willen uitdragen is hier dus nog werk aan de winkel. Voor nu houden we een neutrale opinie op het aandeel Cisco.