Target biedt solide vooruitzichten

De Amerikaanse retailer Target presenteerde dinsdag zijn vierdekwartaalresultaten en die waren boven verwachting goed. Ook onderstreept het management zijn geloof in de toekomst op de analistendag die de onderneming dinsdag hield.

De identieke omzet van Target steeg het afgelopen kwartaal met +5,3%. Analisten rekenden gemiddeld op 5%. De omzetgroei was evenredig verdeeld over fysieke winkels (+2,9%) en het digitale verkoopkanaal (+2,4%). Dat laatste betekent een digitale groei van 31% op jaarbasis. Het beter dan verwachte omzetresultaat komt bijna volledig voor de rekening van meer bezoekers aan (online) winkels (+4,5%). Het restant (+0,8%) is te verklaren door een toename van het bedrag op de kassabon, ofwel klanten kochten meer.

De brutomarge van de retailer viel echter lichtjes tegen (-0,4%, jaar-op-jaar) en kwam uit op 25,7%. Het analistenkorps rekende op 26%. Hogere kosten in de bevoorradingsketen lagen hieraan ten grondslag, vooral de uitrol van de online-strategie kostte meer geld dan verwacht. De winst per aandeel ($1,53) was in de prik van de schattingen door analisten.

Solide vooruitzichten

Het management van Target verwacht voor heel 2019 een identieke omzetgroei van 1% tot 5%. Dat is beter dan waar analisten gemiddeld op rekenden (2,5%). Opvallender is de bescheiden groei in de operationele marge die retailer verwacht. Hiermee onderscheidt Target zich van de concurrentie die wijst op een vlakke of licht dalende operationele marge. Target heeft diverse kostenbesparingen aangekondigd om het margedoel te bereiken. Wij vinden de aanwezige schaalvoordelen en de herpositionering van de winkelketen (online en fysieke winkels) positieve punten bij deze beleggingscasus en belangrijke aanjagers van de winstgroei per aandeel. Die zal naar verwachting tussen de 7% tot 9% uitkomen in 2019. Dit ondersteunt de verwachte winst per aandeel ($ 5,75 tot $ 6,05) die ver boven de consensusverwachting ligt ($ 5,64).

Transitiefase nog volop gaande

Wij zijn tevreden met de strategische slagen (winkelvernieuwingen en assortiments-aanpassingen) die het management van Target maakt in de uitdagende Amerikaanse retailomgeving. Dit vertrouwen spreekt het management ook uit in zijn prognoses voor 2019. Bovendien lopen er een aantal interessante initiatieven zoals Target Plus om het productaanbod te vergroten en differentiëren.

Wij wijzen bij Target echter op de aanhoudende investeringen die nodig zijn, in met name fysieke winkels en de distributieketen. Dat drukt de brutomarge op de korte tot middellange termijn. Ook liggen hogere loonkosten in het verschiet. Nu bedraagt het minimum uurloon $ 12 per uur en Target wil in 2020 het uurloon opkrikken tot $ 15. Target zit op het goede pad maar bevindt zich nog steeds in een transitiefase. Hierdoor houden wij een neutrale opinie op het aandeel.