Vestas Wind handhaaft doelstellingen 2018

De Deense fabrikant van windturbines Vestas Wind (+3,8%) gaf een gemengde derdekwartaalupdate af. De financiële resultaten waren licht zwakker dan verwacht. Wij benadrukken echter de positieve toon van het management rondom de gemiddelde opbrengstprijzen over windturbines en het aantrekkende orderboek. Ook de ongewijzigde doelstellingen voor geheel 2018 interpreteren wij als een krachtig signaal.

Derdekwartaalcijfers matig

De omzet over het derde kwartaal (€ 2,81 miljard) bleef iets achter bij de gemiddelde analistenverwachting (€ 2,85 miljard). Op groepsniveau kwam de EBIT-winst uit op € 276 miljoen, dit was niet genoeg om de raming van het analistenkorps te overtreffen (€ 285 miljoen).

De EBIT-marge van Power Solutions van 9,4% was lager dan verwacht(10%), maar Services verraste positief met een marge van 24,4% (verwachting 22,1%). Bij deze laatste divisie zit de omzetgroei er stevig in, de organische omzetgroei bedroeg 14% in het derde kwartaal. Begin dit jaar lag deze groei nog op nul. Gemiddeld gezien waren de derdekwartaalcijfers geen giller.

Maar toekomstperspectief is rooskleurig

Orderinstroom, een van de belangrijkste pijlers in de resultaten van Vestas Wind, kwam 6% hoger uit dan de gemiddelde analistenconsensus. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door een hogere gemiddelde verkoopprijs (ASP), 8% boven de gemiddelde analistenverwachting. Verrassend sterk, want de markt voor windturbines gaat namelijk al tijden gebukt onder prijsdruk. Dat Vestas zich aan dit negatief sentiment weet te onttrekken is tekenend voor de onderneming.  

Doelstellingen 2018 gehandhaafd

Vestas blijft vasthouden aan zijn omzetdoelstelling (€ 10 miljard tot € 10,5 miljard) en EBIT-marge (9,5% tot 10,5%) voor 2018. Het concern ziet de totale investeringen echter oplopen naar € 600 miljoen (was € 500 miljoen) op basis van een sterkere vraag. En er wordt een vrije kasstroom van ten minste € 100 miljoen verwacht. Dit lag eerder nog op € 400 miljoen. Hier liggen wij niet wakker van. De afname van de vrije kasstroom is een gevolg van hoger dan verwachte investeringen en toename van het werkkapitaal. 

Positief op beleggingscasus Vestas Wind

Wij vinden Vestas Wind een langetermijnwinnaar in de industrie. Het bedrijf profiteert van de sterke groei binnen de markt voor windenergie. En binnen de industrie weet het concern zich te differentiëren, zeker op het gebied van prijsstellingsvermogen vinden wij dit een sterke ontwikkeling. Ook de sterke EBIT-marge van 24,4% in de hoogrenderende divisie Services vinden wij positief. Bij verdere stabilisatie van de opbrengstprijs voor windturbines zien wij de winstmarges binnen Power Solutions aantrekken.