Winstgroei Adecco van mindere kwaliteit

De EBITA-winst bij Adecco (+1,6%) kwam uit op € 294 miljoen over het vierde kwartaal. En dat lag € 35 miljoen boven de analistentaxaties. De vrijval van eenmalige posten had daarbij een positieve impact van circa € 25 miljoen. De organische omzetgroei in het laatste kwartaal van 2018 kwam uit op -1,0% en dat is volgens de planning van analisten. In het derde kwartaal lag de groei nog op +2,0%.

Europa is de zwakke broeder

Het omzetverloop tussen de regio’s liep verder uiteen in het vierde kwartaal. De belangrijke Franse markt groeide in het derde kwartaal nog met 5%, in het vierde kwartaal was dat slechts -0,1%. Duitsland ging fors onderuit met een negatieve groei van -9% op kwartaalbasis. Gelukkig lieten het VK, Japan en de VS juist een betere omzetgroei zien.

Adecco verbeterde de brutomarge flink tot 19,1%, geraamd was 18,0%. Dat was echter een verhaal van vele plussen en minnen. Veranderde wetgeving in Frankrijk zorgde voor een rugwind van 0,6 procentpunt. Positief is dat Adecco betere prijzen wist te bedingen voor zijn diensten wat een positieve effect had van 0,3 procentpunt. Anderzijds liepen de kosten bij Adecco sterker op dan verwacht.

Een tegenvaller is het voorgestelde slotdividend van CHF 2,50 over 2018. Die uitkering was door beleggers voorzien op CHF 2,63. De nettoschuld van Adecco liep in het vierde kwartaal op tot € 1,12 miljard en dat lag aanzienlijk boven de € 1,06 miljard.

De grootste tegenvaller zit in de omzetprojectie voor de eerste maanden van 2019. In januari daalde de omzet met 2% en voor februari voorziet Adecco een verdere versnelling van die daling. Daar hield niet iedere analist rekening mee in zijn taxaties.

Beleggingscasus is laag gewaardeerd

Voor Adecco wordt 10,6 maal de winst betaald voor de komende twaalf maanden. Het verwachte dividendrendement is relatief hoog, zo rond de 4,8%. Bovenal zijn de balansverhoudingen prima te noemen. Dus dat geeft steun aan het dividendrendement dat naar onze mening goed is geborgd. 

Het grote risico zit in de (Europese) omzetontwikkeling die negatief aangejaagd wordt door de mindere economische cijfers. Dat blijft risico’s geven voor de uitzendcasus op de korte termijn. Het gevaar van negatieve analistenbijstellingen ligt op de loer. Daar moeten beleggers rekening mee houden. Op de langere termijn blijven wij positief over Adecco mede vanwege de sterke fundamentele kwaliteiten. We willen wel eerst meer bevestiging dat de omzet(groei) stabiliseert bij Adecco om meer enthousiast te worden.