Zurich Insurance op vele vlakken licht beter

Vele kleine plusjes leiden tot een steeds sterker wordende beleggingscasus.

Zurich Insurance Group (-0,6%) zag de operationele winst over het eerste halfjaar van 2018 uitkomen op $ 2,4 miljard. Dit lag boven de marktverwachting van $ 2,25 miljard. Het management zelf voorzag een operationele winst van $ 2,3 miljard.

Een belangrijke opsteker werd er bij de eigendoms- en ongevallenverzekeringen (Property & Casualty) gemeld. Zurich Insurance zag dat de zogenaamde ‘combined ratio’, die geeft aan hoe de uitgekeerde claims en kosten zich verhouden tot de premie-inkomsten verbeteren tot 97,5%. Eerder had het concern aangeven een verbetering te zien tot 97,7% (was 99,5%). In deze tak van sport kende het bedrijf voorheen problemen en die lijken te zijn opgelost. Vooral hogere premies droegen bij aan deze ontwikkeling.

Vele kleine plusjes maken…

Het concern heeft zijn kosten met $ 900 miljoen terug weten te brengen, voor het gehele jaar wordt een bedrag van $ 1,1 miljard voorzien. Hiermee loopt de verzekeraar op schema om zijn 2019-doelstelling van $ 1,5 miljard te realiseren. Positiever is Zurich over het beleggingsinkomsten bij de niet-leventak. Eerst was een lichte teruggang voorspeld voor 2018 nu wordt er een onveranderd inkomen voorzien.

De beleggingscasus (en winst) bij Zurich werd in het verleden sterk gevoed door voortgaande interne verbeteringen. Nu zien we ook dat commercieel de casus meer tractie krijgt. Dat betekent meer premies en tegen betere condities. De kans neemt toe dat de eigen operationele winstdoelstelling van 14% rendement op het eigen vermogen (ROE) wordt overtroffen in 2019.

Focus op kapitaalteruggave

Beleggers bij Zurich hebben altijd al een sterke focus op kapitaalteruggave en dat besef heeft ook het management. Bij de jaarcijfers begin februari kondigde Zurich al de inkoop van aandelen aan ter waarde van $ 1 miljard. Financieel gezien komt Zurich steeds ruimer in het jasje te zitten. Extra stappen op dit vlak zijn mogelijk. Of het dividend kan mogelijk verder omhoog.

Het dividendrendement van 5,5% is overigens al fraai. Het aandeel is met een koerswinstverhouding van 12,3 voor 2018 niet duur gewaardeerd. Wij hebben een neutrale opinie op het aandeel met een CHF 312,00 koersdoel.